MENU STRÁNKY Zatvoriť

Povinná osoba, teda aj obec, zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak faktúry súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona (§47a Občianskeho zákonníka).

Faktúry

Objednávky