Spoločenská kronika 2021

OPUSTILI NÁS:

✝︎ 17.05.2021 Štefánia Ťapušíková vo veku 94 rokov

✝︎ 19.04.2021 Valéria Krajčovičová vo veku 73 rokov

✝︎ 06.03.2021 Ján Hraška vo veku 92 rokov

✝︎ 28.02.2021 Mária Brňová vo veku 72 rokov

✝︎ 31.01.2021 Jozef Hurta vo veku 68 rokov

✝︎ 19.01.2021 Milena Chmelanová, rod. Nováková vo veku 77 rokov

✝︎ 12.01.2021 Rozália Duchyňová, rod. Halmešová vo veku 76 rokov

✝︎ 08.01.2021 Zuzana Potočná, rod. Černá vo veku  77 rokov

✝︎ 07.01.2021 Mária Gajdošová, rod. Imrichová  vo veku 76 rokov

✝︎ 07.01.2021 Stanislav Režo vo veku 68 rokov

NARODILI SA:

MANŽELSTVO UZAVRELI:

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility