Za krátkodobý prenájom KD  na diskotéku, tanečnú zábavu, ples, vrátane kuchyne

50,00 €/deň  + kaucia 100,00€

Za krátkodobý prenájom  malej sály na rodinné oslavy, vrátane kuchyne:

15,00 €/deň

+ 5,00€ kuchyňa

+5,00€ kúrenie

+10,00€ umývačka riadu

/ výdavky – el.energia, plyn, vodné, stočné inventár/

Za krátkodobý prenájom KD na rodinné oslavy, svadby:

25,00 €/deň

+ 5,00€ kuchyňa

+ 5,00€ kúrenie

+ 10,00€ umývačka riadu

/výdavky –el.energia, plyn, vodné, stočné inventár/

Krátkodobý prenájom na iné akcie:

  do 3 hodín 15,00€

  do 5 hodín 20,00€

– nad 5 hodín  20,00€ +5,00€ za každú ďalšiu začatú hodinu

/Úhrada sa platí  pred  krátkodobým  prenájmom/

za krátkodobý prenájom KD na kar:

10,00 €/deň

+ 5,00€ kuchyňa

+ 5,00€ kúrenie

+ 10,00€ umývačka riadu

Úhrady za krátkodobý prenájom inventáru v Kultúrnom dome:

-za krátkodobý prenájom stolov  0,50 €/kus

-za krátkodobý prenájom stoličiek 0,15€/kus

-za krátkodobý prenájom obrusov  0,30 €/kus + čistenie

-za krátkodobý prenájom servisu – riadu od  0,02  podľa druhu

-ozvučenie, aparatúra 5,00€ na deň

-pivné sety  0,80€/ks              

/Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, za poškodený alebo rozbitý inventár je úhrada v plnej výške/

Úhrada za krátkodobý prenájom Domu smútku:

-miestnosť 13,00€

-Miestnosť v deň pohrebu 7,00€

-chladiaci box – 3,00€ na deň

-forma na jednohrob – 3,00€

-Forma na dvojhrob – 5,00€

/Úhrada sa platí  po krátkodobom prenájme/

Krátkodobý prenájom rokovacej miestnosti / zasadačky/ na OÚ

  • zariadenie v rokovacej miestnosti /zasadačka OÚ/:

(výdavky – el. energia, vodné, stočné ) – letný režim od 1.4. do 31.10. – 3,00€/hod.

  • zariadenie v rokovacej miestnosti /zasadačka OÚ/:

(výdavky – el. energia, kúrenie,  vodné, stočné ) – zimný režim od 1.11. do 31.3. – 5,00€/hod

/Úhrada sa platí  po krátkodobom prenájme/

Krátkodobý prenájom miestnosti na poschodí Hasičskej zbrojnice

  • zariadenie  miestnosti HZ :

(výdavky – el. energia, vodné, stočné,) letný režim od 1.4. do 31.10. – 5,00€ na deň

  • zariadenie  miestnosti  HZ :

(výdavky – el. energia, kúrenie,  vodné, stočné,) zimný režim od 1.11. do 31.3. – 10,00€ na deň

/Úhrada sa platí  po krátkodobom prenájme/

Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Družstevného domu

20,00 €/deň 

/výdavky – el.energia, plyn, vodné, stočné inventár/