HOSPODÁRENIE OBCE: Návrh záverečného účtu Obce Lukáčovce za rok 2023

Zdroj obrázku: Canva HOSPODÁRENIE OBCE OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D7 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:19/04/2024 Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obce údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do záverečného účtu obce. Obec Lukáčovce podľa ustanovenia § 9 ods. 2, zákona…

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 29.04.2024 navždy opustila pani Melánia Melovičová vo veku 86 rokov

Zdroj obrázku: Canva OZNAM ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní služby – Prevádzkový dohľad Zverejnené:18/04/2024 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 29.04.2024 navždy opustila pani Melánia Melovičová vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude dňa 02.05.2024 o 15.00 hod. so sv. omšou a následnou rozlúčkou na cintoríne v Lukáčovciach. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú…

Slováci už môžu žiadať o dotácie na solárne panely, tepelné čerpadlá a kotly

Zdroj obrázku: Canva LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ ZELENÁ OBEC Ako skončil prieskum o záujem o nádoby na separované zložky odpadu? Zverejnené:17/04/2024 Zdroj: zelenadomacnostiam.sk Slovenská inovačná a energetická agentúra po zavedení nových funkcionalít opäť otvorila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. Žiadať o dotácie je možné len na obnoviteľné zdroje, ktoré boli inštalované…