Súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí

Oznamujeme občanom, že v lokalite mesta Hlohovec -časť Mladý Háj  bol zaznamenaný výskyt  vtáčej chrípky. Obec Lukáčovce  sa nachádza v okruhu ochranného pásma 10 km od miesta výskytu a vzťahujú sa na ňu opatrenia na kontrolu zvierat nariadené Veterinárnou a potravinovou správou Nitra.

Z vyššie uvedeného sa nariaďuje RVPS v Nitre v termíne do 14.01.2022 vykonať súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obciach v písomnej forme.

Preto vyzývame občanov, aby telefonicky na č. 037 7829 101, emailom obecnyurad@lukacovce.sk alebo ONLINE nahlásil do 14.01.2022 počet chovaných sliepok, kohútov, moriek, vodnej hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí. Zároveň je potrebné nahlásiť aj počet chovaných ošípaných.

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility