Vlajky - preklad stránky

Na miernom návrší v priestore východne od cintorína, avšak v oplotenom areále, stojí socha Panny Márie. Podstavec nesie nápis “KU CTI BEZ POŠKVRNI POČATEJ MATKI BOŽEJ VISTAVILA OBEC LUKÁČOVSKÁ 1855”. V našej obci prekvital náboženský život. Dogma “Nepoškvrnené Počatie”, vyhlásená 8. decembra v roku 1854 rímskym pápežom Piusom IX. našla rok po tomto vyhlásení ohlas i v našej obci, kedy bola postavená socha Nepoškvrneného Počatia. Je to znak vrelej a úprimnej lásky našich predkov k Matke Božej.

Skip to content