Vlajky - preklad stránky

Stojí neďaleko hlavnej cesty vľavo pred vstupom do obce od Alekšiniec medzi štyrmi lipami. Postavili ju v r.1880 na počesť sv. Floriána, ochrancu pred požiarmi. Pred rokom 1880 stála na tomto mieste malá socha Panny Márie, zapravená do dreveného stĺpa. O tejto soche sa rozpráva, že pozemok, na ktorom stála socha, mal v prenájme istý žid, menom Slázer. Aby mohol pozemok obrábať, drevený stĺp vyhodil a sochu hodil do blízkej “Vlčej jamy”,čím zneuctil miesto i sochu uctievanú veriacimi katolíkmi. Za tento neľudský čin ho vraj postihol trest Boží. Sedem rokov trpel na záhadnú chorobu. Svoj život skončil opustený a vo veľkých bolestiach. Veriaci ľud videl v tom trest Boží. Na tomto mieste vystavili štyri rodiny Gajdošových kaplnku zasvätenú k úcte sv. Floriána, ochrancu pred požiarmi, pretože v tom čase veľmi často postihovali chalupy roľníkov veľké požiare.

Skip to content