Jazyk stránky na web mobil

Socha sv. Jána Nepomuckého v biskupskom rúchu stojí na pravej strane hlavnej cesty. K jeho insígniam patrí kríž s telom Krista, ktorý drží v náručí. Táto socha bola pravdepodobne vystavená ziniciatívy Juraja Fándlyho, veľkého slovenského národovca, ktorý bol lukáčovským kaplánom. Okolo postavy je vytesaný nápis DIFFAMARE CAVE NAM REVOCARE GRAVE 1781, čo znamená “Chráň sa ohovárať, lebo ťažko je odvolávať”.

Skip to content