Vlajky - preklad stránky

Táto socha stála ešte donedávna, neďaleko kaštieľa, v časti obce nazývanej Osada. Kedy boli Božie muky postavené sa presne nevie. Iba z názvu možno pripustiť, že boli postavené v stredoveku (14. stor.), kedy sa ešte prevádzali tzv. božie súdy – ordálie. Avšak táto mienka je veľmi skromná. Iný názor je, že socha pochádza z dôb tureckých vojen. Za krutých vojen tam boli mnohí pochovaní a na pamiatku zosnulých hrdinov ich potomkovia postavili tento pomník, ako spomienku na túto udalosť. Niektorí hovoria, že sú tam pochované turecké vojská, načo poukazujú vykopávky kostí, zbrane a mince z čias tureckej nadvlády.
Neskôr – v 17. a 18. storočí, keď sa prevádzal tzv. dereš, teda za poddanstva, na mieste “Božích múk” bola vraj obecná šibenica, kde vešali previnilcov. Len neskôr, keď už prestali krušné doby, bol na mieste bývalej šibenice postavený pomník, aby pripomínal smutnú spomienku božích múk.

Skip to content