Vlajky - preklad stránky

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ

NOVINKY V OBCI

Zberný dvor v našej obci je od 14. júna 2023 v prevádzke

Dátum: 14.06.2023  |  

Dnes 14. júna 2023 bol v našej obci do prevádzky spustený zberný dvor, ktorý sa nachádza v časti obce Osada.
 
S realizáciou zberného dvora začal ešte predchádzajúci starosta obce spolu s poslancami. Rozbehnutý projekt som prebrala a po administratívnych náležitostiach, ktoré bolo potrebené doriešiť sa nám podaril zberný dvor otvoriť.
 
Prevádzková doba zberného dvora je nasledovná:
Zimná prevádzka: 01. november – 31. marec
Streda: 16.00 hod. do 17.00 hod.
Letná prevádzka: 01. apríl – 31. október
Streda: 16.00 hod. do 17.00 hod.
Sobota: 09.00 hod. do 11.00 hod.
 
Zodpovedná osoba je pracovník obce pán Peter Režo, ktorého je potrebné kontaktovať pred príchodom na zberný dvor a iba v prevádzkových hodinách. Telefónny kontakt je 0915 510 254.
 
Na zbernom dvore môže byť odovzdaný len odpad uvedený v prevádzkovom poriadku, a to nasledovne:https://bit.ly/441Qil2
 

V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné číslo vozidla (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu. Priestor na zhromažďovanie odpadov bude prevádzkovaný tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Po naplnení kontajnerov bude odpad pripravený na expedíciu k zmluvným odberateľom pre zneškodnenie a zhodnotenie odpadov. Vjazd a vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového času zberného dvora uvedeného na informačnej tabuli. Zberný dvor je v tejto prevádzkovej dobe otvorený s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Pri naplnení kapacity Zberného dvora má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutne nutnú z prevádzkových dôvodov Zberný dvor zatvoriť. V prípade, ak odpad nezodpovedá druhom odpadu povoleným na zber, je zodpovedný pracovník povinný odmietnuť jeho prevzatie a vykonať o tom záznam do denníka. Ak bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením, zneškodnením, resp. za prípadnú ujmu na životnom prostredí, alebo zdraví znáša dodávateľ odpadu. Drobný stavebný odpad je možné odovzdať v zbernom dvore v objeme 1 m³ na domácnosť/rok zdarma.

• 1 prívesné vozíky

• 6 dvojkolesových káričiek

• 12 fúrikov

Objemný odpad musí byť rozobratý na časti.

Všetky informácie, ako aj prevádzkový poriadok nájdete na internetovej stránke obce v podstránke UŽITOČNÉ INFO – ZBERNÝ DVOR.

Komentáre

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content