Vlajky - preklad stránky

Narodil sa 17.7. 1932 v Lukáčovciach rodičom Františkovi a Rozálii rodenej Cebovej. Otec pracoval ako poštový doručovateľ a hrobár. Matka sa venovala domácemu hospodárstvu a neskôr pracovala v miestnom poľnohospodárskom družstve. Miško bol pokrstený v kostole svätého Jána Nepomuckého, kde prijal aj sviatosť prvého svätého prijímania a birmovania. Spolu so súrodencami, starším bratom Milanom a mladšou sestrou Ľudmilou vyrastal v domčeku, ktorý dnes už žiaľ neexistuje. Domček bol súčasťou budovy starej pošty a miestneho národného výboru v strede obce. Základné vzdelanie získal v laviciach miestnej základnej školy.

Jeho prvým pracoviskom bolo Staré divadlo v Nitre, kde začal pracovať ako kulisár. Učarovala mu hra s bábkami. A tak prešiel bábkarskou školou Jána Romanovského. Stál pri zrode prvých stálych bábkových divadiel, ktoré boli do tej doby vlastne kočovnými divadlami. (Prvá stála scéna vznikla až v roku 1950 v Žiline, potom v Nitre a neskôr aj v Bratislave.) Michal od roku 1957 pôsobil ako bábkoherec v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave. Svoj talent uplatnil nielen v práci na javisku. Vďaka nemu vznikla Show pre dve ruky, čo bola nová forma divadelného predstavenia. Všetky bábky sa zmestili do jedného kufríka, ktorý nosil sa sebou a rozdával radosť takpovediac po celom svete. Svojou show sa preslávil nielen doma, v Československu, ale aj v desiatkach iných krajín. Zúčastnil sa medzinárodných festivalov v Poľsku, Juhoslávii i na Kube. Vystupoval na Filipínach, v Barme, Laose, Vietname, Egypte a Mexiku. Okrem tohto vlastného projektu účinkoval aj v televízii ako  Mišo Vtipkár z relácie Vtipnejší vyhráva, kde dopĺňal ostrovtip moderátora a speváka Ivana Krajíčka. Účinkoval vo viacerých reláciách pre deti. Napríklad v detskom seriály Rachotilkovia hral spolu s Františkom Dibarborom, Zorou Kolínskou, Mariánom Labudom a vtedy detským hercom Matejom Landlom. Rovnako účinkoval aj v relácii pre deti Slniečko na rukavičke. V televíznom filme pre dospelých Krajina Dživijen hral so známym hercom Slavom Zahradníkom. Pod režisérskou taktovkou Martina Ťapáka si zahral vo filme Pacho hybský zbojník, kde stvárnil postavu zbojníka Melichera. Popri svojom bohatom umeleckom živote sa stihol aj oženiť a vychovať dve deti, dcéru Zuzanu a syna Jána.

Do umeleckého neba odišiel vo veku nedožitých 70. narodenín, 16. 5. 2002. Pochovaný je v Bratislave. 

Skip to content