Vlajky - preklad stránky

Významný kňaz a šíriteľ vzdelanosti medzi obyčajným ľudom krátko pôsobil aj v našej obci a v svojich dielach opísal veľmi zaujímavé stromy.

Juraj Fándly sa narodil 21. októbra 1750 v Častej v remeselnícko-roľníckej rodine. Jeho rodičia Ján a Marína žili v Častej len prechodne. Otec mu čoskoro zomrel a matka, ktorá slúžila ako kraviarka v kláštore šaštínskych paulínov, sa presťahovala do susednej dediny Ompitál (dnešné Doľany). Tu navštevoval aj triviálnu školu. V školskom roku 1766/1767 bol žiakom piaristického gymnázia vo Svätom Jure, potom jeden rok študoval u františkánov v Márie Hátu, potom u kapucínov a u petrínov, ale nevedno kde. Pre slabšie zdravie ho neprijali ani do jednej rehole. V roku 1771 začal študovať teológiu v Budíne a od r. 1773 pokračoval v seminári v Trnave.
Vysvätený za kňaza bol 15. februára 1777 a prvým kaplánskym pôsobiskom mu bola Sereď. Potom krátko pôsobil v Lukáčovciach pri Nitre. Túto informáciu sa dozvieme z jeho životopisov aj na internete a mňa veľmi teší, že meno tohto významného človeka je späté s našou obcou. V našej obci pôsobil ako kaplán od 26. júna do 29. septembra 1780. Údajne on dáva u nás vyhotoviť sochu svätého Jána Nepomuckého, ktorá však bol dokončená až po jeho odchode, v roku 1781. Na soche je nápis v latinčine, ktorý v preklade znamená Chráň sa ohovárať, lebo ťažké je odvolávať. Dnes nám pôsobenie Juraja Fándlyho pripomína aj pamätná doska na budove fary.
Od jesene 1780 do januára 1807 bol farárom v Naháči (v Trnavskom okrese). Jeho fara bola najbiednejšia v celom trnavskom vikariáte.
Fándly však v takýchto neuveriteľne ťažkých podmienkach vykonal veľa práce. Stal sa faktorom šaštínskej manufaktúry a naučil priasť bavlnu svojich chudobných farníkov, aby odohnal hroziaci hlad. Bol dedinským zelinkárom a lekárom. Nemálo úsilia vynaložil, aby povzniesol primitívnu úroveň obrábania pôdy u naháčskych roľníkov. Táto jeho činnosť prerástla cez hranice jeho farnosti a odráža sa v jeho spisovateľskom ľudovovýchovnom diele. Z jeho literárnych diel sú známe nasledovné: Piľní domajší a poľní hospodár, O nemocách ai o viléčeňú nezdravéj rožnéj lichvi, O úhoroch ai včelách rozmlúváňí, Slovenskí včelár.
Zomrel 7. marca 1811v Ompitali, kde je aj pochovaný. Náhrobný pamätník Juraja Fándlyho na doľanskom cintoríne, postavený v r. 1950 pri 200. výročí jeho narodenia, je umiestnený len symbolicky v centrálnej časti, lebo jeho hrob, ktorý ešte v roku 1905 poznali, zostal neidentifikovateľný.


Recept na dobré zdravie, ktorý platí dodnes, od Juraja Fándlyho:

„Každý, kto chce byť dlho živý, zdravý a pekný, má užívať štyri pilulky:
prvá pilulka je srdca dobrota,
druhá – mysle veselosť,
tretia – striedmosť v strove a trúnku
štvrtá pilulka je lahodné telapohybování anebožto procházka“ .

Skip to content