Vlajky - preklad stránky

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Lukáčovce

Zverejnené: 03.11.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

VZN č. 4 /2023 o zásadach hospodárenia s majetkom Obce Lukáčovce bolo zrušené uznesením 87/2023. V platnosti zostávajú len Zásady hospodárenia s majetkom Obce Lukáčovce.

DOKUMENTY

Skip to content