Vlajky - preklad stránky

Farské oznamy: Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Zverejnené: 20.11.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad

V sobotu 25.novembra o 11.00 hod. bude zádušná sv. omša za +Ladislav Cebo. Po skončení sv.omše bude na cintoríne uložená urna. 

Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. V Lukáčovciach bude od 14.00 do 15.00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. O 15.00 bude Korunka Božieho milosrdenstva a záverečná pobožnosť zo zasvätením sa Kristovi Kráľovi. Taktiež teraz na záver sv. omše bude krátka modlitba so zasvätením, Kristovi Kráľovi.

DOKUMENTY

Skip to content