Vlajky - preklad stránky

Zdroj obrázku: Canva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 17.05. 2024

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2024 (piatok) o 18,00 hod. v priestoroch Družstevného domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Správa z vykonaných kontrol HK 
 5. Plán kontrolnej činnosti II.polrok 2024 
 6. Záverečný účet obce za rok 2023
 7. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2023
 8. Správa nezávislého audítora 
 9. Schválenie vyhotovenie projektu na denný stacionár 
 10. Schválenie vyhotovenie projektu rekonštrukcie parcely 74/1 súpisné číslo 192 
 11. Návrh bytovej komisie o pridelenie obecného nájomného bytu
 12. Schválenie kúpy ojazdeného automobilu pre potreby obce Lukáčovce 
 13. Schválenie zmluvy o vypožičanie pre p.Zámočníka 
 14. Prejedanie ceny a odpredaj obecného pozemku
 15. Rozpočtové opatrenia obce 1/2024
 16. Interpelácie poslancov 
 17. Rôzne 
 18. Diskusia
 19. Záver
DOKUMENTY
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
VÁŠ NÁZOR
Aké sú pravidlá?
Komentáre

Upozornenie

Skôr, ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke.

Následne klikni na bielu bodku.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Všetky SMS správy, ktoré vďaka tejto službe obdržíte, budú obsahovať len stručné informácie o podujatí alebo ozname.

Skip to content