Stavanie mája sa konalo v nedeľu predvečer 1. mája, spev ľudovej hudby sa niesol obcou

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ NOVINKY V OBCI Dnes si pripomíname Svetový deň vody Dátum: 02.05.2023  |  Autor: Mário Záhorský |  Foto/video: Juraj Hanák , Ing. Jozefína Pokrývková PhD. Stavanie mája je tradičný slovenský zvyk, ktorý sa slávi každoročne v máji. Je to spoločenská udalosť, ktorá spočíva v tom, že sa postaví máj – stromček ozdobený stuhami a…

Riešenie migračných výziev v obci Lukáčovce

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 50349287 DOTÁCIA V SUME: 18 200,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je podaný na posúdenie Informácie o projekte: Predmetom projektu bola…

Dňa 27. apríla 2023 nám bol schválený grant z Nádacie Slovenskej Sporiteľne

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ NOVINKY V OBCI Komunálne voľby v roku 1990 Dátum: 02.05.2023  |  Autor: Ing. Jozefína Pokrývková PhD. |  Foto: Návrh z projektu Projekt je zameraný na podporu komunitnej záhrady za kultúrnym domom s podporou športových aktivít a prvkami vodozádržných opatrení. Keďže obec Lukáčovce nevlastní žiaden park a tým pádom v centre obce absentuje prvok,…

Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva Zverejnené:02/05/2023 Predkladateľ: Environmentálny fond Nevädzová 5 821 01 Bratislava IČO: 30796491 NÁZOV: Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva DOTÁCIA V SUME: 79 992,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je podaný na posúdenie Informácie o projekte: V…

Zelená infraštruktúra v centre s detskými mobiliármi

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25 82718 Bratislava IČO: 30789214 DOTÁCIA V SUME: 6 000,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je schválený Informácie o projekte: Projekt je umiestnený v centre obce jedná sa o dobudovanie zelenej…

Základné adaptačné opatrenia v obci Lukáčovce

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Návrh 4 Zverejnené:02/05/2023 Predkladateľ: SAŽP – Oddelenie starostlivosti o krajinu Tajovského 28 975 90 Banská Bystrica DOTÁCIA V SUME: 8 000,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je podaný na posúdenie Informácie o projekte: V súčasnosti je obec ohrozovaná prívalovými dažďami v dôsledku zmeny klímy, čo vedie k ohrozenie majetku obyvateľov…

Komunitná záhrada s prvkami vodozádržných opatrení a športovou aktivitou

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: Nadácia Slovenskej sporiteľne Tomášikova 48 832 73 Bratislava IČO: 30 856 868 DIČ: 202 194 5376 DOTÁCIA V SUME: 10 500,00 € AKTUÁLNY STAV: Grant je schválený Informácie o projekte: Projekt je zameraný na…