Vlajky - preklad stránky

Sadzobník poplatkov a daní

Prehľad daní a poplatkov stavovené obcou.

Posledná aktualizácia 29.05.2024 

Poplatok za komunálny odpad 

 • Ak písomne požiada FO alebo PO o vývoz

  1100L nádoby je stanovená cena na 1 kus/na 1 rok.

  300,00€/deň
 • PVC vrece na odpad s logom firmy, ktorá vykonáva vývoz TKO
  0,30€/kus
 • Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady
  0,10€/dm³
 • Nádoba na plast, kov a VKM

  240L nádoba na plast, kov a VKM

  39,22€/kus
 • Nádoba na papier

  240L nádoba na papier

  36,22€/kus
 • Nádoba na komunálny odpad

  120L nádoba na komunálny odpad

  26,30€/kus

Cena vody

 • Ceny vody dodávanej z obecného vodovodu na rok 2024

  Cena za 1m³

  0,8799€/m³
 • Cena za vodomer

  Cena sa platí prvým odpisom vody

  10€/rok

Prehľad daní

Poplatky na obecnom úrade

Iné poplatky

 • Úhrada za dlhodobý prenájom hrobového miesta na 10 rokov

  Dvojhrob – 20,00€, trojhrob – 30,00€, štvorhrob 40,00€, Detský hrob – 5,00€

  10,00€
 • Jednorazový vstup na cintorín a poskytnutie vody, elektriny a iných služieb pri budovaní alebo oprave hrobu
  5,00€
 • Poplatok za prenájom obecných priestorov a inventáru

  Prenájom Kultúrneho domu, Družstevného domu alebo Dom smútku / Prenájom obecných priestorov

 • Sadzobník správnych poplatkov

  Klikni pre viac informácií

 • Dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce

  Skladové, na nepodnikanie, podnikanie a iné nájdete pod §8 / Klikni pre viac informácií

DOKUMENTY
Skip to content