Vlajky - preklad stránky

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. C1 na rok 2023 – 2024

Zverejnené: 28.11.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce.

DOKUMENTY

Skip to content