Vlajky - preklad stránky

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. B1 na rok 2024 – 2027

Zverejnené: 20.12.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce.

DOKUMENTY

Skip to content