Jazyk stránky na web mobil

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

30/11/2022

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce.

DOKUMENTY

  • Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
    Obstarávateľ: Obec Lukáčovce
    Zmluvný partner: Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

KOMENTÁRE

Všetky SMS správy, ktoré vďaka tejto službe obdržíte, budú obsahovať len stručné informácie o podujatí alebo ozname.

Skip to content