Vlajky - preklad stránky

ZMLUVA: Licenčná zmluva č. U2501-2023Z

Zverejnené: 18.12.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce.

DOKUMENTY

Skip to content