Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením stavebného objektu do existujúcej distribučnej sústavy môžete podať prostredníctvom elektronického formulára.

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné/zlúčené konanie je možné vybaviť:

 • Expresne – spoplatnená služba, s možnosťou úhrady prostredníctvom TatraPay a CardPay. Po úhrade Vám stanovisko k projektovej dokumentácii vypracujeme už do 5 pracovných dní.
 • Štandardne – bezplatná služba, stanovisko k projektovej dokumentácii Vám vypracujeme do 20 kalendárnych dní.

Podmienky pre elektronické podanie žiadosti sú:

 • samostatne stojaci objekt, napr. rodinný dom, administratívny objekt,
 • hlavný istič s maximálnou rezervovanou kapacitou do 3×32 A,
 • podpísaná Zmluva o pripojení a zaplatený pripojovací poplatok,
 • projektová dokumentácia elektrickej prípojky, ktorá je vypracovaná podľa technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení a je povinnou prílohou žiadosti.

Elektronickú žiadosť môžete podať ako Žiadateľ (koncový zákazník) uvedený v Zmluve o pripojení alebo Splnomocnenec (osoba poverená vybavením žiadosti).

Ak chcete podať žiadosť ako Splnomocnenec, registrujte sa na Distribučnom portáli, vďaka čomu získate:

 • jednotné užívateľské konto a prehľad o všetkých Vami podaných žiadostiach na jednom mieste,
 • prehľad o stave vybavovania Vami podaných žiadostí,
 • prístup k ďalším výhodám a informáciám.

Upozorňujeme Vás, že v prípade podania žiadosti poštou:

 • stanovisko vypracujeme do 30 kalendárnych dní,
 • je potrebné k vyplnenému formuláru žiadosti priložiť originál/kópiu projektovej dokumentácie stavby týkajúcej sa pripojenia do distribučnej sústavy,
 • Žiadateľovi/Splnomocnencovi nevrátime späť predloženú projektovú dokumentáciu.

Z uvedených dôvodov Vám odporúčame využívať elektronickú formu podania žiadosti.

Dôležité upozornenie: Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné/zlúčené konanie (podanú elektronicky/poštou) s pripojením stavebného objektu do existujúcej distribučnej sústavy zašlite až po podaní žiadosti o pripojenie a uzatvorení Zmluvy o pripojení (podpise zmluvy a úhrade ceny za pripojenie).

[fb_button]

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Skip to content