Vlajky - preklad stránky

Žiadosť o stanovisko

Dátum: 22.11.2023  |

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5.

DOKUMENTY

Skip to content