Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

23/12/2022

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré sa konalo dňa 21.12.2022 o 18:00 hodine

DOKUMENTY

  • Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Skip to content