Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

05/12/2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lukáčovciach konaného dňa 25.11.2022

DOKUMENTY

  • Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lukáčovciach konaného dňa 25.11.2022

Skip to content