Vlajky - preklad stránky

Západoslovenská distribučná a. s. – výzva a upozornenie vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrub stromov

Dátum: 28.11.2023  | 

Západoslovenská distribučná a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2024.

Viac info v priloženom dokumente.

DOKUMENTY

Skip to content