Vlajky - preklad stránky

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 20.11.2023  | 

Západoslovenská distribučná spoločnosť upozorňuje na plánovanú odstávku elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na distribučnej sústave alebo v ich ochrannom pásme, a to nasledovne v dňoch:

11.12.2023

12.12.2023

13.12.2023

Skip to content