Jazyk stránky na web mobil

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

30/11/2022

Všeobecné záväzné nariadenie: Návrh – Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce.

DOKUMENTY

  • NÁVRH
    VZN - Dodatok č. 11 k VZN č. 02/2013
    Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

Všetky SMS správy, ktoré vďaka tejto službe obdržíte, budú obsahovať len stručné informácie o podujatí alebo ozname.

Skip to content