OBEC LUKÁČOVCE

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

JAZYK STRÁNKY

EnglishDeutschSlovenčinaEspañol

Dátum zverejnenia:

19/12/2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou obce Lukáčovce.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Lukáčovce – neotvárať“ doručte do 20. 05. 2023:

  • poštou na adresu zriaďovateľa školy: Obec Lukáčovce 2, 951 23 Lukáčovce
  • osobne do podateľne Obecného úradu v Lukáčovciach, Lukáčovce 2, 951 23 v úradných hodinách.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy.

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v priloženej dokumentácií.

DOKUMENTY

  • Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy s materskou školou obce Lukáčovce

0
Chcem sa vyjadriť v komentárix