Vlajky - preklad stránky

Voľné pracovné miesto pomocnej sily v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou v Pastuchove

Zverejnené: 19.12.2023  |

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Pastuchove príjme do pracovného pomeru pomocnú silu do kuchyne na dobu určitú (na 70% pracovný úväzok) od 9. 1. 2024. Výberové konanie bude v pondelok 8. 1. 2024 o 10:00 h v Základnej škole s materskou školou, 920 63 Pastuchov 210.

Žiadosti o zamestnanie posielajte na e-mail: zs.ms.pastuchov@gmail.com do 4. 1. 2024.

Skip to content