Vlajky - preklad stránky

V piatok 15. decembra 2023 bude zber papiera

Zverejnené: 13.12.2023  |

Oznamujeme, že najbližší zber papiera sa uskutoční v piatok 15. decembra 2023. Zviazaný papier treba vyložiť v ranných hodinách pred dom.
 
Ako triedime papier? 
Na obale výrobku sa nachádza tento znak:
 
✔️ papierové obaly, stlačené škatule, lepenka, papierové tašky, plagáty, obálky, pohľadnice, katalógy, zakladače, noviny, časopisy, letáky či knihy.
 
✖️ Dilemy vznikajú napríklad aj pri papierových vreckovkách, ani čisté, ani použité, do modrej nádoby nepatria. Častou chybou je aj hádzanie zvnútra poplastovaných či povoskovaných pohárov na nápoje do tejto nádoby, keďže ide o kombináciu viacerých materiálov. Do modrej nádoby by ste nemali odhadzovať ani bločky z nákupov či väčšinu cestovných lístkov, ktoré sú zo špeciálneho teplocitného papiera.
 
Skip to content