Vlajky - preklad stránky

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Vyhlásenie referenda

Informácie pre voliča

Voľba poštou

Oznámenie adresy sídla obce a emailu na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov.

Oznámenie adresy sídla obce a emailu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

e-mailová adresa na doručovanie žiadosti a vydanie hlasovacieho preukazu

Skip to content