Vlajky - preklad stránky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 08. augusta 2023

Dátum: 03.08.2023  |  

Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 08.08.2023 (utorok) o 19,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:
 
  1. Otvorenie

  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

  3. Schválenie programu zasadnutia, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

  4. Interpelácie poslancov

  5. Návrh a schválenie VZN 6/2023 o názvoch verejných priestranstiev v obci Lukáčovce, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

  6. Návrh mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke obce Lukáčovce Ing. Tatiane Bullovej, PhD., Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

  7. Rôzne

  1. Diskusia

  2. Záver

DOKUMENTY

KOMENTÁRE

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content