Vlajky - preklad stránky

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na I. polrok 2024

Dátum: 27.11.2023  |  Dokument zverejnený: PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti obce Lukáčovce na I. polrok 2024

DOKUMENTY

  • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na I. polrok 2024
    Zverejnené 27.11.2023

Skip to content