Vlajky - preklad stránky

Ochrana vodomerov pred mrazmi

Zverejnené: 29.11.2023  |   Foto: Rattanakun

Keďže sa blíži obdobie trvalejšieho mrazivého počasia, prinášame vám niekoľko praktických rád, ako ochrániť svoje vodomery pred zimou a jej následkami.

Ak je váš vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vodomernej šachte), nezabudnite zabezpečiť nasledovné opatrenia:

– šachtu dôkladne uzatvorte,

– poklop šachty prikryte tepelnou izoláciou (napr. polystyrénom a pod.),

– vodomer zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov (pokiaľ je vodomer osadený v nezamŕzajúcej hĺbke, nie je izolácia potrebná ).

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vnútri nehnuteľnosti:

– ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer, pomocou vhodných izolačných materiálov,

– priestor, kde je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru).

 

Ako tepelnú izoláciu zásadne nepoužívajte materiály, ktoré môžu navlhnúť.

V niektorých prípadoch však môže nastať situácia – jedná sa napr. o chalupy, ktoré nie sú trvalo obývané, že dôjde k zamrznutiu vodomeru v šachtách, nakoľko je v potrubí minimálny, resp. nulový odber vody počas viacerých dní. V týchto prípadoch odporúčame úplne vypustiť vodu zo systému nehnuteľnosti.

Skip to content