Vlajky - preklad stránky

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 24.10.2023

Zverejnené: 29.10.2023  |  Dokument zverejnený: ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ

Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 24.10.2023.

DOKUMENTY

Skip to content