Jazyk stránky na web mobil

Lekárka pre dospelých p. MUDr. Prosnanová Andrea oznamuje, že 23.,24. októbra 2023 neordunije

Zverejnené: 23.10.2023  |

Pani MUDr. Prosnanová oznamuje, že 23. a 24. októbra 2023 neordinuje, zastupuje zdravotné stredisko Lužianky.

Všetky SMS správy, ktoré vďaka tejto službe obdržíte, budú obsahovať len stručné informácie o podujatí alebo ozname.

Skip to content