Vlajky - preklad stránky

Informácie k označeniu nádoby na TKO logom obce na rok 2024

Nálepky určené k označeniu nádoby na TKO Vám budú doručené domov po úhrade a spárovaní platby. 

Výrub rozhodnutia za miestne dane a poplatku za komunálny odpad bude zaslaný najskôr občanom do elektronickej pošty cez www.slovensko.sk a následne bude zasielaný poštou občanom, ktorí elektronickú poštu nemajú aktivovanú.

Nárok na počet smetných nádob na zber TKO podľa miestnych podmienok sa určuje nasledovne:

  • 1 ks – 120 l nádoba pre rodinný dom – domácnosť, výnimky na 2ks smetných nádob nastávajú v prípade:
    – trvalý pobyt dieťaťa do 2 rokov,
    – trvalý pobyt imobilného pacienta,
  • 1 ks – 1 100 l nádoba pre 8 bytových jednotiek.
 

V prípade, ak sú aktuálne v domácnosti dve smetné nádoby, bude druhá smetná nádoba určená na plast pomocou nálepky, ktorá vám bude taktiež doručená domov.

Celé znenie VZN – č. 07/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce

 

V prípade, ak spĺňate jednu z výnimiek vyššie uvedených, vyplňte prosím formulár.

Skip to content