Vlajky - preklad stránky

Farské oznamy: Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Zverejnené: 29.10.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad

V stredu je prikázaný sviatok „Všetkých svätých“. Sv omše budú Andač 8.00, Alekšince 9.00 a Lukáčovce 10.30  hod. 

Vo štvrtok je spomienka na všetkých verných zosnulých. Sv.omše budú Andač 16.00; Alekšince 17.00 a Lukáčovce 18.30 hod. Sv.omše bude celebrovať dp. Daniel Dian.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Od 16.30 bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone, pred sv. omšou bude prvopiatková pobožnosť. 

4.novembra, je prvá sobota. Ráno o 8.00 bude v kostole v Lukáčovciach večeradlo.

Taktiež v sobotu večer o 19.30 bude v kostole v Lukáčovciach večer modlitieb chvál a adorácie s modlitbou príhovoru. 

Od 1.do 8. novembra môže každý veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, získať odpustky za duše v očistci. Podmienkou je byť vyspovedaný, prijať sv.prijímanie a pomodliť sa na úmysel sv.Otca. Taktiež treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu a to aj všednému. 

Kto sa ešte nestihol vyspovedať bude mať príležitosť v pondelok pred sv. omšou v Lukáčovciach a v utorok pred sv.omšou v Alekšinciach. 

Aj tento rok si môžete zakúpiť „Sviečku za nenarodené deti“ kúpou tejto sviece podporíte projekty a činnosť Fóra života, v oblasti ochrany ľudského života. Veľká svieca stojí 5,-€ a malá 2,-€. 

DOKUMENTY

Skip to content