Vlajky - preklad stránky

Farské oznamy: Sviatok Svätej Rodiny

Zverejnené: 03.01.2024  | Dokument zverejnený: Farský úrad

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Spovedať budem pred každou sv.omšou pol hodinu. Kto si vykonal Vianočnú sv. spoveď, platí mu aj na január. Taktiež starých a chorých budem navštevovať až vo februári. 

V sobotu je prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Pri každej sv. omši budem požehnávať vodu, soľ, kriedu a tymian, ktoré si môžete zobrať domov na posvätenie svojho domu. Požehnanie domu je možné objednať cez formulár.

Chorým, ktorých navštevujem na prvý piatok požehnám aj dom, či byt.

V stredu v Lukáčovciach a vo štvrtok v Alekšinciach po sv.omši bude v kostole krátky koncert spevokolu s Lužianok spolu so svojim p.farárom Ondrejom Kellnerom.

DOKUMENTY

Skip to content