Vlajky - preklad stránky

Farské oznamy: Štvrtá adventná nedeľa

Zverejnené: 25.12.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad

Na prvý sviatok vianočný 25.12.2023 všetkých pozývame na Dobronovinovú scénku, ktorá sa uskutoční po skončení sv. omše v Alekšinciach. 

Dobrú novinu môžete finančne podporiť od 25.12-31.12.2023. Pokladničky sú umiestnené na stolíku s novinami a v prístavbe pri dverách. Je možnosť zobrať si domov Noviny dobrej noviny. 

Lukáčovce: 25. decembra po skončení sv. omše 10.30 bude jasličková pobožnosť. Pozývame vás všetkých, najmä deti na stretnutie pri jasličkách.

Ďakujem chlapom za osadenie Vianočných stromčekov a za vianočnú výzdobu. 

Na slávnosť Narodenia Pána sa koná výročná ofera, ktorú venujem na okná na fare. 

Kto má záujem prijať do svojej rodiny Koledníkov Dobrej Noviny, môžete sa zapísať vzadu na stolíku s novinami. Taktiež sa môžete prihlásiť cez farský mail lukacovce@nrb.sk Koledníci budú chodiť 26. decembra 2023 popoludní. 

DOKUMENTY

Skip to content