Vlajky - preklad stránky

Farské oznamy: Slávnosť Krista Kráľa

Zverejnené: 26.11.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad

Budúca nedeľa je prvá adventná. Môžete si priniesť adventné vence, prípadne sviece, ktoré na úvod sv.omše požehnám.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. V Lukáčovciach budem spovedať v pondelok a v stredu pol hodinu pred sv. omšou a v piatok od 16.00 do 17.00 hod. 

Alekšince v utorok pred sv. omšou a vo štvrtok: 10.00 do 11.00 a popoludní od 16.00 do 17.00 hod. 

Andač v sobotu 16.30 do 17.00 hod. Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 10.decembra popoludní od 15.00 do 16.30 hod. 

Starých a chorých po domoch nebudem spovedať tento týždeň, ale až budúci teda v Alekšinciach vo štvrtok 7.decembra, v Lukáčovciach v piatok 8.decembra. Budú to mať zároveň aj vianočnú sv. spoveď. Prosím Vás nahláste mi starých a chorých, aby som ich mohol navštíviť a vyslúžiť im sviatosti. Ktorých navštevujem pravidelne na prvý piatok nemusíte nahlasovať. 

V sobotu ráno o 8.00 bude večeradlo. Taktiež v sobotu večer o 19.30 bude v kostole v Lukáčovciach večer modlitieb chvál a adorácie s modlitbou príhovoru.

DOKUMENTY

Skip to content