Vlajky - preklad stránky

Farské oznamy: Druhá adventná nedeľa

Zverejnené: 10.12.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad

Tento týždeň budú rorátne sv. omše ráno 6.30 hod. Zvlášť pozývam aj deti, ktoré po skončení sv. omše sú pozvané na faru na raňajky a potom do školy. Ranné sv omše budú aj v stredu a v piatok, nakoľko sa v tomto týždni v popoludňajších hodinách konajú spoločné sv. spovede po okolitých farnostiach. 

V sobotu 16.12. budú osadzovať Vianočné stromčeky, potom ďalší piatok 22.12. prosím ženy o predvianočné upratovanie kostola. 

Kto má záujem prijať do svojej rodiny Koledníkov Dobrej Noviny, môžete sa zapísať vzadu na stolíku s novinami. Taktiež sa môžete prihlásiť cez farský mail lukacovce@nrb.sk Koledníci budú chodiť 26.decembra 2023 popoludní. 

Kto má záujem nahlásiť sv. omšu na budúci rok, môže tak urobiť v sakristii. 

V pondelok a utorok budú meniť okná. Ak by niekto mal možnosť a bol ochotný pomôcť pri zakrývaní interiéru a potom upratovaní ohláste sa našim kostolníčkam. 

DOKUMENTY

Skip to content