Vlajky - preklad stránky

Domov sociálnych služieb v Pastuchove prijme do zamestnania upratovačku, opatrovateľku a sestru na trvalý pracovný pomer

Dátum: 24.11.2023  | 

Domov sociálnych služieb v Pastuchove prijme do zamestnania upratovačku, opatrovateľku a sestru na trvalý pracovný pomer.

Bližšie informácie v kancelárii domova alebo na tel. čísle 0905 509 726.

email: grznarova.maria@zupa-tt.sk
web: www.dsspastuchov.sk

Skip to content