Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

08/12/2022

Cestovný poriadok (grafikon) 2022/2023 je spracovaný ZSSK a platný od 11. 12. 2022

Prezentuje zmeny dopravnej obsluhy vyplývajúce zo schváleného Plánu dopravnej obslužnosti SR, ktoré smerujú k systémovému rozvoju verejnej železničnej dopravnej obsluhy na všetkých traťových úsekoch a k trvalo udržateľnému rozvoju a harmonizácii verejnej osobnej dopravy na Slovensku pri rešpektovaní technologických aj finančných dispozícií.

DOKUMENTY

Skip to content