Implementácia metodiky vzdelávania v sektore textilných odpadov do vzdelávacieho procesu škôl na podporu boja proti klimatickým zmenám

granty a dotácie v obci lukáčovce Implementácia metodiky vzdelávania v sektore textilných odpadov do vzdelávacieho procesu škôl na podporu boja proti klimatickým zmenám Informácie k projektu: Názov projektu v anglickom jazyku: Implementation of the educational methodology in the sector of textile waste into the educational process of schools to support combating climate change Národná agentúra…

Farské oznamy: Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Deň Zeme – Čistenie obce Zverejnené: 29.10.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad V stredu je prikázaný sviatok „Všetkých svätých“. Sv omše budú Andač 8.00, Alekšince 9.00 a Lukáčovce 10.30  hod.  Vo štvrtok je spomienka na všetkých verných zosnulých. Sv.omše budú Andač 16.00; Alekšince 17.00 a Lukáčovce 18.30 hod. Sv.omše bude celebrovať dp. Daniel Dian. V tomto týždni…

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 24.10.2023

Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Bužíkovú Viktóriu Zverejnené: 29.10.2023  |  Dokument zverejnený: ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 24.10.2023. DOKUMENTY Zápisnica z 7. riadneho zasadnutia Zasadnutie: 24.10.2023 Uznesenia zo 7. riadneho zasadnutia Zasadnutie: 24.10.2023 Záznam zo 7. riadneho zasadnutia 99 MB