Referendum 2023

Komunálne voľby v roku 1990 Referendová otázka, ktorá znela: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?“ Výsledky ÁNO 300 NIE 7 Informácie Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov – 961 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 311 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa…

Michal Hraška

Michal Hraška Narodil sa 17.7. 1932 v Lukáčovciach rodičom Františkovi a Rozálii rodenej Cebovej. Otec pracoval ako poštový doručovateľ a hrobár. Matka sa venovala domácemu hospodárstvu a neskôr pracovala v miestnom poľnohospodárskom družstve. Miško bol pokrstený v kostole svätého Jána Nepomuckého, kde prijal aj sviatosť prvého svätého prijímania a birmovania. Spolu so súrodencami, starším bratom Milanom a mladšou sestrou Ľudmilou vyrastal v domčeku, ktorý…

Juraj Fándly

Juraj Fándly Významný kňaz a šíriteľ vzdelanosti medzi obyčajným ľudom krátko pôsobil aj v našej obci a v svojich dielach opísal veľmi zaujímavé stromy. Juraj Fándly sa narodil 21. októbra 1750 v Častej v remeselnícko-roľníckej rodine. Jeho rodičia Ján a Marína žili v Častej len prechodne. Otec mu čoskoro zomrel a matka, ktorá slúžila ako kraviarka v kláštore šaštínskych paulínov, sa…

Fašiangový ples 2023

UDALOSŤ: Pošta v Lukáčovciach bude 12. januára 2023 otvorená od 13:00-15:00hod. Dútum a čas udalosti: Dátum: 11. február 2023 Čas: 19:00 Vstupné: 35€ Miesto udalosti: Kultúrny dom Lukáčovce Lukáčovce, 95123 Slovenská republika Organizátor: Obec Lukáčovce Podrobnosti:Pozor:Počas akcie súhlasite so spracovaním osobných údajov formou audiovizuálnych alebo vizuálnych záznamov, ktoré môžu byť zverejnené na internetovej stránke obce alebo…