Písalo sa v roku 2000 v Lukáčovskom spravodaje

V týchto dňoch prebiehajú záverečné práce na výrobe internetovej stránke obce Lukáčovce a aj naša obec sa tak zapojí do tejto celosvetovej siete, ktorú odborníci označujú ako vynález druhého tisícročia. Záujemci na ktoromkoľvek mieste na svete si tak budú môcť na svojich počítačoch pozrieť materiál o našej obci, o jej histórii, súčasnosti, pamätihodnostiach spolu s jej fotografiami a kontaktom. Aj takto sa snaží Obecný úrad propagavať našu obec a kráčať tak s dobou, pretože používanie internetu je už dnes veľmi rozšírené. Len pre informáciu, podľa všetkého sme zrejme prvou obcou minimálne v Nitrianskom okrese, ktorá má svoju vlastnú internetovú stránku. Je to jedna z najúčinnejších, najlepších a pritom najlacnejších propagácií, pretože za poplatok asi 3.000,-Sk na celý rok bude naša obec umiestnená v celosvetovej sieti, ktorá má úžasné a skoro až neuveriteľné možnosti a budúcnosť. Internet nám naviac dáva možnosť využívať elektronickú poštu nazývanú e-mail, ktorá je najrýchlejším a najlacnejším komunikačným prostriedkom súčasnosti.

Skip to content