Vlajky - preklad stránky

História a zaujímavosti

Erb farnosti, založenie farnosti a duchovní pôsobiaci vo farnosti

V červenom štíte na striebornej zvlnenej pažiti, strieborný sv. Ján Nepomucký, odetý v čierno- striebornom kňazskom odeve a čiernom birete, držiaci strieborný kríž so zlatým Kristom a zelenú palmovú ratolesť, s hlavou ovenčenou piatimi zlatými hviezdami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk, na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vyobrazenie v erbe pochádza zo zachovaného pečatného typária rímskokatolíckeho farského úradu v obci Lukáčovce z roku 1830. Na pečatidle je zobrazený patrón farnosti sv. Ján Nepomucký sprevádzaný rokom jeho vzniku (1830) a textovou legendou v kruhopise.

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. Ing. Miriam Glejteková

Nitra, 24/IX/2012

Duchovní farnosti Lukáčovce
Lakacz - Lakachi - Lakácsi - lakošovce
Faru založili templári v roku 1118 - 1311

-1630 – 1634
Capricorni Ján

– 1657
Hajnoss Mikuláš

– 1675
Peristori Ján

– 1677
Pažitný Jan

– 1700
Mrazin Tomáš

– 1701
Šimó Ján

– 1708
Mohoss Peter

– 1719
Zimann Ján

– 1722
Bifincky Martin

– 1747
Görög Juraj

– 1761
Kobida Juraj

– 1765
Motessényi František

– 1789
David Gašpar

– 1805
Torner Ján

– 1808
Šarficky Michal

– 1822
Frimel Václav

– 1844
Meszároš Štefan

– 1870
Fritsch Anton

– 1871
Budatinsky Andrej

– 1916
Lelkeš Adolf

– 1931
Petrášek Augustín

– 1950
Klčo Ján

– 1952
Tomašovič Cyril

– 1982
Dr. Bača Jozef

– 1990
Herényi Štefan

– 1992
Válek Ondrej

– 1997
Lehocký Jozef

– 2012
Uváček Marián

-2020
Blahovec Peter


Miroslav Hafera

Adresa

Farský Úrad
Farská 139
95123 Lukáčovce

IČO: 34015299
lukacovce@nrb.sk

SK59 5600 0000 0008 2024 8001

Informácie

Skip to content