Oznamujeme že v utorok 9. mája 2023 bude prebiehať zber haluzoviny

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A1 na rok 2023 – 2026 Dátum: 05.05.2023  | Oznamujeme, že v utorok 9. mája 2023 bude o 8,00 hod. prebiehať po obci zber haluzoviny. Zároveň upozorňujeme, že pozemok, kde je plánovaný zberný dvor nie je určený na stavebný odpad!!! Preto Vás prosíme, aby ste miesto nezapĺňali stavebným odpadom…

Vedúca pošty pani Vargová oznamuje, že pošta bude…

Deň Zeme – Čistenie obce Dátum: 04.05.2023  | Vedúca pošty pani Vargová oznamuje, že zajtra, t.j. 5. mája 2023 bude pošta otvorená len do 11,30hod. KOMENTÁRE Prečítať pravidlá diskusie Zobraziť komentáre VŠETKY OZNAMY

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 3. mája 2023

PRIPOMIENKOVANIE: VZN č. 4 /2023 o zásadach hospodárenia s majetkom Obce Lukáčovce Dátum: 28.04.2023  |   Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 03.05.2023 (streda) o 18,30 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:  1) Otvorenie, 2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, 3) Schválenie…

Obecná knižnica bude otvorená v sobotu 29. apríla 2023 od 17.00 hod

Obecný úrad Lukáčovce oznamujeme nájomcom obecných bytov, že dňa 20. apríla 2023… Dátum: 27.04.2023  | Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica bude otvorená v sobotu 29. apríla 2023 od 17.00 hod. KOMENTÁRE Prečítať pravidlá diskusie Zobraziť komentáre VŠETKY OZNAMY

Deň Zeme – Čistenie obce

FOTOALBUM: Deň Zeme – Čistenie obce 22. apríl 2023 Komentáre Prečítať pravidlá diskusie Zobraziť komentáre POPIS ALBUMU: Na príležitosť Dňa Zeme sme spoločne s OZ Vrbina zorganizovali spoločnú brigádu 🌍💚 Ďakujeme za poskytnutie pomôcok Upracme Slovensko a veľká vďaka patrí aj Vám všetkým zúčastneným, ktorí ste sa podielali na tom, aby bolo naše okolie obce…

Farské oznamy: Tretia Veľkonočná nedeľa

Karneval pre deti Dátum: 21.04.2023  |   Cez týždeň budem dávať duchovné cvičenia pre sestry vincentky v Nitre, preto budú sv. omše ráno. V sobotu večer 19.30 bude v kostole večer modlitieb chvál a adorácie. Srdečne pozývame. Ďakujem za upratovanie skupine č. 6 a prosím skupinu č. 7.Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na seminár….

PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 2 /2023 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Lukáčovce

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A1 na rok 2023 – 2026 Dátum: 21.04.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh…

PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 1 /2023 o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Lukáčovce

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A1 na rok 2023 – 2026 Dátum: 21.04.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh…

PRIPOMIENKOVANIE: VZN č. 4 /2023 o zásadach hospodárenia s majetkom Obce Lukáčovce

Verejná vyhláška: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Alekšince Dátum: 21.04.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh VZN,…

PRIPOMIENKOVANIE: VZN č. 3/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápisu…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A1 na rok 2023 – 2026 Dátum: 21.04.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh…